CrossOver logo

Studiefinanciering en Wajong

Heb je naast je Wajonguitkering ook recht op studiefinanciering?

Studiefinanciering niet gekort op Wajonguitkering

Studiefinanciering wordt voor de Wajong niet als inkomen gezien. Daarom wordt studiefinanciering niet gekort op je Wajonguitkering.

Wajonguitkering kan wel gekort worden op basisbeurs

Voor de Wet Studiefinanciering wordt je Wajonguitkering echter wel als inkomen gezien. De Wajonguitkering kan daarom gekort worden op je basisbeurs. Bijverdiensten worden door de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) gekort op je studiefinanciering. Niet alleen loon uit een bijbaantje, maar ook uitkeringen worden als bijverdiensten geteld.

Hoeveel mag je bijverdienen?

Je mag per jaar een flink bedrag bijverdienen voordat er op je studiefinanciering gekort wordt. In 2007 is dat bedrag €10.630,74. Alleen als je per maand, inclusief vakantiegeld, meer dan € 885,90 aan Wajonguitkering ontvangt, dan wordt je uitkering op de studiefinanciering gekort.

Ben je student met een Wajonguitkering en ben je tussen de 18 tot 21 jaar, dan zal dat weinig problemen opleveren. Je uitkering blijft meestal onder het maximum bedrag dat je mag bijverdienen.

Ben je student van 22 jaar of ouder, dan kun je wel met een korting te maken krijgen. De laatste jaren is het Wajonginkomen verhoogd, bijvoorbeeld door de jonggehandicaptenkorting en de verhoging van 70% naar 75% van de uitkering voor volledige arbeidsongeschiktheid. Alles bij elkaar zorgen juist die verbeteringen ervoor dat je boven het vrij bij te verdienen bedrag uit komt.

Wat moet je doen?

Als student moet je zorgen dat je, als het maximum bij te verdienen bedrag bijna is bereikt, de studiefinanciering voor de rest van dat jaar stopzet.

Je moet dit IB-Groep laten weten met het formulier Wijzigen Studiefinanciering. Je kunt het downloaden en printen op de site van de IB-Groep. Nadat je het hebt ingevuld en ondertekend stuur je het op naar de IB-Groep.

Nieuw jaar, nieuwe studiefinanciering

Op 1 januari van het nieuwe jaar maakt de IB-Groep de basisbeurs opnieuw aan jou over, zonder dat je daar een nieuwe aanvraag voor moet indienen. Door het invullen van vraag 5 van het wijzigingsformulier weet de IB-Groep dat het gaat om een overschrijding van de bijverdienstenregeling. In het nieuwe jaar starten ze opnieuw de betaling.

Pas op voor een boete!

Als je je basisbeurs niet stop zet, loop je het risico dat je een boete krijgt. Naast het terugbetalen van het onverschuldigde bedrag van de basisbeurs moet je nog een extra boete van € 79,97 per maand betalen!

OV kaart

Ook je OV kaart moet je inleveren op uiterlijk de vijfde werkdag van de eerste maand dat je geen recht meer hebt op studiefinanciering voor dat jaar. Je levert de kaart in bij een postkantoor met het OV studentenkaartlogo of stuur hem aangetekend op naar de IB-Groep.

Stop je studiefinanciering

Heb je met je uitkering het maximum toegestane bedrag bereikt? Zet dan je studiefinanciering stop!
Het wjzigingsformulier vind je op de site van de IB-Groep.

Praktische tips

IB-Groep inlichten

Bepaal aan het begin van het jaar zo nauwkeurig mogelijk wat je netto inkomsten zullen zijn naast de basisbeurs. Houd rekening met het vakantiegeld van 8% over je Wajonginkomen. Bereken in welke maand je je vrije bijverdienbedrag overschrijdt en licht de IB-Groep tijdig in.

Bijbaantje

Heb je naast Wajong en studiefinanciering nog een bijbaantje, bedenk dan dat je het vrij bij te verdienen bedrag sneller overschrijdt.

OV kaart

Vergeet niet de OV kaart in te leveren. Dit kan op een postkantoor met het OV-studentenkaartlogo, maar je kunt hem ook aangetekend naar de IB-Groep opsturen.

Hervatting studiebeurs

De hervatting van de studiebeurs regelt de IB-Groep automatisch. Let zelf ook goed op, er kan iets misgaan. Heb je twee weken na de gebruikelijke stortingsdatum nog geen beurs ontvangen, vraag de IB-Groep dan alsnog de beurs over te maken.

Duurt het te lang en krijg je financiële problemen, dan kan je een beroep doen op de gemeente. Je kunt het studiebeurs-bedrag als het ware 'lenen, waarna de IB-Groep het geleende bedrag kan terugbetalen.